Energetický štítek budovy a průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Co je to průkaz energetické náročnosti budovy (PENB a energetický štítek)?

Energetický štítek budovy má v dnešní době velmi důležitou funkci. Díky němu dokážeme objektivně zhodnotit, jakou má nemovitost energetickou náročnost. Může se jednat o rodinný dům, bytový dům, byt, administrativní budovy a domy v sektoru výroby a služeb. Díky průkazu energetické náročnosti budovy se dají objekty lépe vzájemně srovnávat. Zhodnocení náročnosti, nákladů na provoz a energie je jasné a jednoduché. Slouží velmi dobře stávajícím majitelům domu či bytu, ale také je potřeba pro realitní kanceláře, nebo zájemce o pronájem nebo koupi. Energetický průkaz je jedním z účinných nástrojů pro stanovení ceny nebo výše nájemného. Hodnotí se energie potřebné pro vytápění, ohřev teplé vody, větrání, ochlazování nebo svícení. Budovy jsou v tomto protokolu řazeny do tříd, zhodnotí se vlastně hospodárnost stavby. Ta se totiž významně odráží v její ceně, nebo při pronájmu. Developerské společnosti dnes například nuceny stavět domy, na kterých kromě nich vydělá i jejich nový majitel.

Kdo musí mít energetický štítek

PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) je třeba při stavbách nových budov nebo při větších změnách již dokončených budov. Zajistit jej musí majitelé všech starších nemovitostí (bytových domů, rodinných domů, administrativních budov i průmyslových budov), které jsou nabízeny k prodeji. Díky platnosti nového občanského zákoníku je energetický štítek od 1.1.2014 listina povinná jako součást kupní smlouvy. Kupující si ji může vyžádat, a má na to právo ze zákona i nového občanského zákoníku. Při podpisu kupní smlouvy kupujícímu prodávající předá buď originál, nebo úředně ověřenou kopii.

V jakých situacích platí povinnost předložit PENB?

Pokud inzerujete a nabízíte budovu k pronájmu nebo k prodeji, musíte na své náklady nechat zhotovit štítek energetické náročnosti. Jedná se například i o prodej bytové jednotky nebo prodej ucelené části budovy. Průkaz je potřeba i pro dokázání dodržení technických požadavků při výstavbě.

Povinnost mít zpracovaný a veřejně vystavený penb má i provozovatel budovy s podlahovou plochou nad 1000 m2, využívanou pro školství, kulturu, zdravotnictví, sport, obchod, ubytování, stravování, budovy veřejné správy nebo některá zákaznická střediska (oblast energetiky, dopravy, vodohospodářství a telekomunikací).

Kdy tedy ze zákona musíme předložit energetický štítek domů?

 • Výstavba domů a kolaudace
 • Prodej nemovitosti
 • Pronájem nemovitosti (až od roku 2016)
 • Stavební úpravy ovlivňující energetickou náročnost (budovy s podlahovou plochou nad 1000 m2)

Pokud jste vlastníkem bytu, a nemáte zhotoven penb, můžete předložit faktur za energie, a to zpětně za 3 vyúčtovací období. Ovšem to lze jen do roku 2016. Pak už povinnost vypracovat průkaz energetické náročnosti bude platit pro všechny vlastníky bytových jednotek, stejně jako bytová družstva.

Jaké údaje musí obsahovat PENB (průkaz energetické náročnosti budovy)?

To, jak má PENB vypadat, je podrobně upraveno vyhláškou o energetické náročnosti budov (148/2007 Sb.). Energetický průkaz budovy ji musí hodnotit z hlediska všech energií, které zde vstupují (uvedena je zvlášť energie na chlazení, ohřev, vytápění, osvětlení, větrání). Obsahuje jednak protokol, a jednak i grafické znázornění této energetické náročnosti. Ta se sjednoceně hodnotí a klasifikuje do tříd A až G:

 • A – mimořádně úsporná
 • B – úsporná
 • C – vyhovující
 • D – nevyhovující
 • E – nehospodárná
 • F – velmi nehospodárná
 • G – mimořádně nehospodárná

V penb musí být samozřejmě uvedeno i jméno vydávající osoby, a také platnost. Platnost je 10 let od vydání, nebo do provedení větší změny po dokončení.

Kdo je zákonem oprávněn vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

Každý, kdo je oprávněn vypracovávat energetické štítky budov, musí být nejprve ze znalosti problematiky PENB a všech náležitostí přezkoušen ministerstvem. Vypracovat PENB tedy může pouze osoba zákonem pověřená. Takovými osobami jsou energetičtí auditoři, nebo osoby autorizované. Společnosti, které se tímto zabývají, mají i své vyškolené techniky, kteří objekt zaměří, zkontrolují a zjistí všechny potřebné údaje. Pokud má majitel všechny potřebné podklady, návštěva techniků není potřeba.

Pro jaký typ staveb se průkaz energetické náročnosti budovy zpracovávat nemusí?

Energetický štítek nemovitosti se u některých staveb nemusí zhotovovat. Povinnost odpadá u památkově chráněných budov, rekreačních objektů neurčených pro trvalé bydlení, objektů s menší plochou než 50 m2 a u náboženských budov.

Sankce a pokuty za nepředložení PENB

Pokud prodáváte nemovitost, ať už se jedná o bytový dům, byt, rodinný dům, administrativní nebo průmyslovou budovu, vždy máte povinnost mít průkaz energetické náročnosti vypracovaný, a předložit jej, dokonce už při inzerování, a také při podpisu kupní smlouvy. Zajistěte si jej tedy včas. Smlouva pak může být označena za neplatnou a kupující bude požadovat vrácení peněz. Pokud PENB nemáte nebo nepředložíte, jedná se o správní delikt.

A jaká pokuta hrozí při porušení této povinnosti?

 • Až 50 000 Kč, pokud se jedná o bytovou jednotku
 • Až 100 000 Kč u ostatních objektů
 • Až 1 000 000 Kč, pokud PENB nevyvěsíte ve veřejně přístupné budově

Proto důrazně DOPORUČUJEME sjednat si Energetický štítek budovy a vyhnout se vysoké POKUTĚ !!!

Energetický štítek cena – kolik stojí vyhotovení PENB?

Cena za vyhotovení se může mírně nebo i velmi výrazně lišit. Proto je dobré si najít čas na porovnání různých nabídek. PENB cena je u různých konkurentů různá. Základem je cena za tvorbu tohoto průkazu. Pokud se předtím stávající stav nemovitosti musí zaměřit pomocí techniků a specialistů, je cena vyšší. Částka se také může lišit podle typu a plochy budovy. Samostatnou kapitolou jsou příplatky za doručení průkazu poštou. Obsaženy mohou být i další náklady, ale vždy by mělo být jasně vysvětlitelné, za co jsou. Neplaťte zbytečně mnoho, je mnoho odborníků, kteří vám průkaz energetické náročnosti vyhotoví za dobrou cenu. Cena se pohybuje v řádech několika tisíců korun.

Nezávazná online poptávka po Energetickém štítku Vaší budovy